Deze site en de inhoud ervan wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mensenwerk waardoor een
vergissing altijd mogelijk blijft. Om deze reden kan Noordhuis geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade die op enigerlei wijze
direct of indirect het gevolg is van fouten op deze site en/of op sites waarnaar is doorgelinkt.

Wij vertrouwen hierin ook op u als bezoeker van onze site. Wij gaan er vanuit dat u onvolkomenheden op onze site aan ons doorgeeft
zodat wij wijzigingen kunnen aanbrengen voordat mensen, bedrijven of instellingen er schade van ondervinden.