Doel:

het rendabel zoeken, vinden en behouden van relaties voor levering van kantoorproducten en diensten voor kantoor, dit in de ruimste zin van het woord.

Strategie:

Onze relaties zoeken en hebben wij in alle takken van het bedrijfsleven, van klein tot groot, waarbij ons streven is dat men ons ziet als een zeer betrouwbare totaalleverancier voor kantoor waarbij integriteit en eerlijkheid als vanzelfsprekend worden gezien

Waarden en gedragsregels:

- Wij staan voor eerlijk zaken doen

- Wij komen afspraken met klanten en leveranciers na, ook betaalafspraken

- Wij zijn hulpvaardig en dienstbaar

- Wij zijn makkelijk toegankelijk

- Wij denken en handelen altijd oplossingsgericht

- Wij staan open voor veranderingen

- Mensen gaan vóór geld, zowel intern als extern

- Wij gaan correct gekleed en zijn correct in ons taalgebruik

- Binnen Noordhuis is er ruimte voor persoonlijk ontwikkeling